Preservació de serveis ecosistèmics

Coordinació:

Universidad Pública de Navarra

Finançament:

Interreg Sudue Programme (Fons Europeu de Desenvolupament Regional, UE)

Període:

Gener 2018 - Desembre 2022

L’objectiu principal del projecte OPEN2PRESERVE va ser el de connectar el coneixement científic interdisciplinari actual amb la tecnologia i el funcionament pràctic, per tal d’implementar i avaluar tècniques combinades que garanteixin la preservació dels serveis ecosistèmics vinculats als espais oberts d’alt valor natural. Hi vam col·laborar a través de la Fundació Pau Costa, membre d’Open2Preserve.