Política de privacitat

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUNDACIÓ D’ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D’INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE (PAU COSTA FOUNDATION) – G55536098, amb domicili a  Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, 42, Escala A, Baixos A.  08552 Taradell. Telèfon 677178666 i mail: info@paucostafoundation.org

FINALITAT

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins des de poder fer efectiu el nostre servei i realitzar la facturació de la mateixa així com la seva alta com a membre de la fundació i mantenir-lo informat d’oportunitats i / o activitats que es puguin generar, així com el cobrament de la quota corresponent.

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la prestació del servei entre el titular de la dada i el responsable del tractament i la informació personal es conservarà mentre es mantingui la prestació del mateix o durant el temps estrictament necessari per complir amb les obligacions legals.

PERÍODE DE CONSERVACIÓ

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la prestació del servei o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

DESTINATARIS

Mentre duri el tractament de les dades de l’interessat FUNDACIÓ D’ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D’INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE (PAU COSTA FOUNDATION) no cedirà les dades a tercers, llevat que hi hagi obligació legal.

En els supòsits que, per a la realització de tractaments de tipus administratiu, fiscal, comptable i / o comercial, tingui els serveis de tercers, es formalitzarà degudament el preceptiu contracte d’encarregat de tractament, amb la finalitat de garantir la seguretat i confidencialitat de les dades de l’interessat davant de tercers.

DRETS

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades de caràcter personal, així com a sol·licitar-ne la rectificació de les inexactes o, si escau, sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a la finalitat que van ser lliurades, així com retirar el consentiment atorgat. També pot exercir el seu dret a la limitació del tractament, de manera que les seves dades no seran suprimides, però el tractament de les mateixes estarà subjecte a limitacions.

Els exercicis de portabilitat i automatització de decisions no apliquen en aquest cas per la tipologia de dades i tractament d’aquestes.