Merlès Martínez, nova tècnica de”Ramats de Foc”

La Merlès és ramadera i pastora cofundadora del projecte “Can Mimó, pastors i productors artesans”. Graduada en enginyeria agrícola a la UPC i formada en etologia clínica a la UAB i l’Escola de Pastors de Catalunya, té una llarga trajectòria dins del món del sector primari, i gran coneixement sobre les zones estratègiques per a la prevenció d’incendis forestals.

“De la meva incorporació a Ramats de Foc, espero poder compartir tots els coneixements adquirits els últims anys com a pastora, donant la visió des del sector primari, sent conscient de les seves necessitats, fortaleses i debilitats”, explica la Merlès.

La Merlès s’encarregarà del bon desenvolupament del projecte d’acord amb els objectius marcats, donant una visió més tècnica vinculada a la seva trajectòria educativa.

“És molt motivador poder treballar en aquest projecte, podent donar un cop de mà a ramaders i ramaderes que fan una feina imprescindible per a la societat i que, per desgràcia, no es valora des de l’administració”.

Benvinguda, Merlès!