Avís Legal

El propòsit d’aquest Avís Legal, és informar els usuaris de www.ramatsdefoc.org  domiciliada a, Avinguda Mossèn Cinto Verdaguer, 42, Escala A, Baixos A, la raó social del Responsable del tractament és FUNDACIÓ D’ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D’INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE (PAU COSTA FOUNDATION), de quina és la seva política de protecció de la privadesa i confidencialitat de les dades de caràcter personal segons el Reglament General de Protecció de dades (RGPD) que els seus usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

FUNDACIÓ D’ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D’INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE (PAU COSTA FOUNDATION) posa en el seu coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificades en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’empresa denominat Gestió d’Usuaris web.

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular del tractament en el moment d’emplenar el formulari on-line i acceptar de forma expressa el mateix.

La finalitat de la creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb exclusius fins des de poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació del projecte “Ramats de Foc” a través d’aquesta via.

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza FUNDACIÓ D’ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D’INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE (PAU COSTA FOUNDATION), i no seran cedides a cap tercer excepte en els casos que hi hagi una obligació legal.

En tot cas, vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a FUNDACIÓ D’ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D’INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE (PAU COSTA FOUNDATION), estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir a les mateixes, rectificar les inexactes o sol·licitar-ne la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Els camps del formulari on-line marcats amb un asterisc són d’obligada complimentació per poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació.

La Web www.ramatsdefoc.org  ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat de protecció de dades que li correspon legalment, per garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu tractament automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i, per tant, no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de FUNDACIÓ D’ECOLOGIA DEL FOC I GESTIÓ D’INCENDIS PAU COSTA ALCUBIERRE (PAU COSTA FOUNDATION), ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades segons determina la llei.

La política de cookies del web www.ramatsdefoc.org es troba determinada en l’apartat corresponent.

La Web www.ramatsdefoc.org  , farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per aquest motiu si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web es comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

La prestació del servei de portal i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.